Akademik Kalite Komisyonu

ORTAKÖY MYO AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Aksaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 20.12.2016 tarih ve 121927 sayılı yazısına istinaden, Üniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 9/a maddesi gereğince Meslek Yüksekokulumuz “Akademik Birim Kalite Komisyonu’ nun aşağıdaki isimlerden oluşturulmuştur.

 

 

Unvanı Adı Soyadı                                                     Görevi

Öğr. Gör. Zeynel Abidin KOYUNCU                                Müdür

Öğr. Gör. Adnan YEŞİLYURT                                         Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Meryem BEKAR ADIGÜZEL                  Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Gökhan KERSE                                 Yön.ve Organz. Böl. Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Oktay KARAKURT                           Fin. Ban.ve Sig. Böl. Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Nurşen ÜNLÜ                               Muh. ve Verg. Uyg.. Böl. Bölüm BaşkanV.

Öğr. Gör. Seda TAZESAVAŞ                             Bür. Hiz. Ve Sekr Böl. Bölüm Başkanı V.

Öğr. Gör. Mehmet YÜCENURŞEN                     Hukuk Böl. Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Onur DOĞAN                                Bilg. Tekn.  Böl. Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Adem İĞDE                                Elekt. ve Otomasyon Böl. Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Ferdi YILDIRIM                       Makine ve Metal Tekn. Böl. Bölüm Başkan V.

Emin ÇOMAK                                                        Yüksekokul Sekreteri       

Mehmet DAVRACI                                           Okul Öğrenci Temsilcisi