Yüksekokulumuz Danışma Kurulu Toplantısı

Ortaköy Meslek Yüksek Okulu Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Yüksek okulu müdürü Abidin Koyuncu'nun başkanlığında yapılan toplantıda;
1-Cazibesini yitiren bölümlerin yerine, yeni ve cazip bölümlerin açılması için girişimde bulunmak.

2- KYK yurtları ile işbirliği yapılarak öğrencilerin değişik dallarda etkinliğinin artırılması.

3-YÖK'den kaynaklanan nedenlerden dolayı düşen öğrenci sayısını artırmak için çaba harcanması.

4-Staj dönemlerinde öğrencilerin sanayi ve esnaflarla daha iyi ilişkiler kurularak stajlarını daha verimli yapmalarını sağlamak.

5-Çok geniş bir araziye sahip okul bahçesine spor ve sosyol tesislerin yapılması.

6-Zemin katta bulunan makina atölyesinin ,oklu bahçesinde bulunan arsaya yapılacak yeni atölyelere taşınması.

7-Okul ve ilçe merkezi arasındaki yolun aydınlatmasının eksiklerinin tamamlanarak öğrencilerimizin daha ğüvenli gelip gitmelerinin sağlanması.

8-Okul servisleri ile görüşülerek öğrencilerin isteklerinin iletilmesi.

9-Yukarıda sayılan maddelerin uygulaması için gerektiğinde maddi destek sağlamak amacıyla dernek kurulması. Tavsiye kararları alındı.

Toplantıya öğretim elemanlarımızın yanısıra, üye olarak; ilçe milli eğitim müdürü Yaşar Can, özel idare müdürü Mustafa Özgül, ilçe gençlik ve spor müdürü İbrahim Sonkur, halk eğitim merkezi müdürü Metin Er ve eski mezunlar katıldı.