Transkript için Dilekçe

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Transkript Belgesi isteyen öğrencilerimizin dilekçe örneğine göre duldurup, imzaladıktan sonra aşağıdaki, fax numarasına göndermeleri halinde kendilerine fax olarak gönderilecektir. Aslını isteyenler şahsen başvurabilir ya da vekaletname ile bir başkası tarafından alınabilir.
Dilekçe için TIKLAYINIZ
FAKS NUMARAMIZ 0382 288 3829