Aksaray Üniversitesi
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Müdür YARDIMCILARI                                               Müdür Yardımcısı

                                            Öğr. Gör. Ferhat ATEŞ                                                        Müdür Yardımcısı

                                                Öğr. Gör. M. Hadin ÖNER